Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Nabytok svojpomocne

Zameranie interiéru

Precízne zameranie interiéru je nutné vykonať ešte pred samotným započatím navrhovania vonkajšieho dizajnu, či vnútorného vybavenia akéhokoľvek nábytku. Kvalita zamerania bude mať zásadný vplyv na jeho funkčnosť, rýchlosť výroby, montáže a v neposlednom rade na cenu.

Takže:

1. Na papier si nakreslite jednoduchý vzhľad stien tej časti miestnosti, do ktorej budete umiestňovať vyrábaný nábytok. Dôležité je do nákresu nahrubo zakresliť nie len steny, ale všetky ďalšie prvky, ktoré majú vplyv na konštrukciu ako sú elektrické zásuvky, zárubne, vypínače, zárubne, svietidlá...
2. Výšku a šírku merajte vždy na troch miestach – šírku merajte pri podlahe, pri strope a v polovici výšky, výšku merajte na oboch stranách a v polovici šírky – výšku je ideálne merať aj v prednej časti, ale aj v zadnej časti. Hĺbku priestoru zamerajte taktiež na 3 miestach – pri podlahe, pri strope a v približnej polovici výšky, avšak vždy na každej strane zvlášť. Každú zameranú kótu si zaznačte do náčrtku v milimetroch.
3. Všetky prvky zasahujúce do priestoru budúceho nábytku (resp. ktoré sú v blízkosti tohoto priestoru) zamerajte tak, aby ste poznali rozmer prvku (výšku, šírku, hĺbku), vzdialenosť od podlahy ku spodnej hrane a hornej hrane prvku a vzdialenosť k bočným hranám prvku od bočných stien. Nezabudnite na prvky na strope!
4. Posledným krokom pri meraní je zistenie veľkosti uhlov v rohoch, ktoré navzájom steny zvierajú – t.j. zistenie (ne)pravouhlosti rohov miestnosti. Priložte dosku rozmeru cca 600 x 600 milimetrov k meranému rohu a zmeranie odchýlky stien oproti doske (pri pravom uhle je odchýlka 0, pretože doska sama o sebe ma rohy pravouhlé).

Jednoduché spájanie drevotriesky

Ak si chcete vyrobiť nábytok svojpomocne napríklad kuchyne, rôznych skriniek, obývacieho nábytku alebo vstavanej skrine -  v domácich podmienkach vždy nastane problém, ktorý vyrieši iba nejaký pomocný prípravok alebo ďalší pomocník. Keďže šikovný pomocník väčšinou nie je k dispozícií a nespočetné pomocné prípravky sú drahšie, ako samotný vyrábaný nábytok, môžete si za pár eur vyrobiť svoje vlastné, jednoduché, ale funkčné pomocné prípravky, ktoré prácu s výrobou nábytku uľahčia, urýchlia, ale v neposlednom rade aj spresnia, čím konečný výrobok skvalitnia.

Jednou z činností, s ktorou sa stretnete je spájanie drevotriesky konfirmátmi. Týmto lacným spojom sa dajú vyrábať svojpomocne celé kuchyne, pri použití správnych pomôcok to zvládne jeden človek. Tou správnou pomôckou je v tomto prípade zoskrutkovaný korpus kvádrového tvaru.

Pomocný prípravok upevníte na pracovný stôl a pomocou stolárskych svoriek sa k jednemu z jeho rohou upevnia taktiež navzájom spájané nábytkové dielce. Stolárske svorky a prípravok spolu zabezpečia pevnosť a pravouhlosť, čím sa domácemu majstrovi uvoľnia obe ruky na vymeranie a vŕtanie otvorov pre konfirmáty a ich následne zoskrutkovanie.

Po zoskrutkovaní rohu sa drevotrieskový prípravok uvoľní a spolu so svorkami presunie ku ďalšiemu rohu skrinky. Ako posledný v poradí sa rovnako primontuje posledný dielec kuchynskej skrinky.

Hrubé nábytkové dielce

Drevotriesková doska DTD hrúbky 36 a 28 milimetrov sa vyrába plošným lepením dvoch vrstiev drevotriesky hrúbok 18 a 10 milimetrov. Zlepením dvoch vrstiev drevotriesky vzniká polotovar, ktorý má o 2 až 5 centimetrov väčšie rozmery (tzv. hrubý rozmer dielca), ako ich bude mať finálny výrobok. Konečným ohranovaním potrebných hrán ABS hranami vznikne  dielec potrebnej hrúbky.

V podstate na rovnakom princípe funguje aj atipycká výroba nábytku, pri ktorom sú požadované ešte väčšie hrúbky konštrukčných dosiek. Hrúbka finálnej dosky vzniká vlepením líšt potrebnej šírky po obvode dosiek, alebo ich ďalšie vrstvenie. V týchto prípadoch slúži ako náhrada ABS hrany pás vysokotlakého laminátu (HPL) akými sú napríklad Rezopar, či Duropal.

Šuflíky do kuchyne alebo vstavanej skrine

Všetky správne navrhnuté, vyrobené a namontované nábytkové výsuvy (zásuvky, šuflíky… ) zvyšujú úžitkovú hodnotu nábytku.

Do kuchynských zásuviek sa odkladajú ťažšie predmety ako do zásuviek vstavaných skríň. Práve preto by sme sa pri návrhu a konštrukcii šuflíkov mali hneď na začiatku sústrediť na predpokladanú nosnosť, ktorú ovplyvňuje predovšetkým dno šuflíka, nábytkové kovanie (kolajničky) a tuhosť samotného korpusu šuflíka.

Vstavané skrine so zásuvkami pre ľahšie predmety:

Môžeme sa pri ich návrhu a konštrukcii sústrediť viac na šetrenie finančných prostriedkov a na dizajn či usporiadanie prvkov vnútorného vybavenia vstavanej skrine. Preto korpus zásuvky skonštruujeme z čo najlacnejšieho materiálu, spĺňajúceho však všetky kvalitatívne a estetické hodnoty. Čiže drevotriesková doska a sololit – t.j. presne ten istý materiál, z ktorého sú vyrobené všetky vstavané skrine. Nábytkové dielce narezané z drevotriesky tvoria boky, predné a zadné čelo zásuvky, zo sololitu sa vyrobí dno. Dno sa pripevní prostredníctvom klinčekov či sponiek, prípadne sa iba zasunie do pripravenej drážky. Takto skonštruovaná zásuvka sa do skrine primontuje prostredníctvom koľajničiek rôznej konštrukcie a kvality. Poznať presný typ koľajničiek je však nutné už v úvode pri fáze plánovania, aby ste dokázali vypočítať rozmery (hlavne šírku) korpusu zásuviek a jeho jednotlivé dielce.

Kuchyne so zásuvkami pre ťažšie predmety:

Kuchynské šuflíky musia niesť podstatne väčšiu váhu svojho obsahu. Z toho vyplýva, že na konštrukciu musia byť použité pevnejšie materiály. Dno musíte nahradiť dnom z pevnej drevotriesky. Pre najlacnejšie kuchyne nie je potrebné ďalej konštrukciu zásuvky inak upravovať, avšak pre kuchyne strednej a vyššej kategórie budete musieť zásuvku skonštruovať úplne inak. Drevotrieskové boky nahradíte kovovými bočnicami (napríklad Tandembox alebo Metabox od Blum) a predné čelo z konštrukcie úplne vypadne, pretože ho bude tvoriť priamo čielko dvierok. Aby ste si vedeli vypočítať presnú hĺbku a šírku zásuvky a následne potrebné nábytkové dielce z drevotriesky na jej výrobu, musíte poznať vopred presný typ kovania, ktorý chcete použiť.

Jednoduché spájanie drevotriesky

Aj keď šetrenie časom je asi to posledné, čo môžete očakávať od svojpomocnej výroby nábytku, je práve rýchlosť montáže nábytkových skriniek “na konfirmáty” jedna z najväčších predností. Čo je však dôležitejšie, táto rýchlosť pramení z jednoduchosti montáže t.j.  pre plnohodnotný a kvalitný konfirmátový spoj nábytkových dielcov z drevotriesky potrebuje domáci majster iba jediné, akumulátorový skrutkovač a jeden špeciálny konfirmátový vrták (jednoduchosť výroby nábytku a jeho následnej montáže, možnosť opätovného rozoberania a následného skladanie sú zásadné výhody. Domáci majster pri takomto spôsobe spájania drevotrieskových dosiek nepotrebuje žiadne ďalšie náradie či prípravky – pri väčších dielcoch mu snáď príde vhod ďalší pár rúk. Jeden konfirmát rozmeru 5×50 kúpite za maximálne 0,03 €, čo pri použití 5 konfirmátov na jeden spoj vychádza na štandardnú kuchynskú spodnú skrinku iba 0,6 €! Poznáte lacnejšie spájanie nábytkových dosiek?

Nábytkové výsuvy

Kuchynský nábytok, kancelársky nábytok, detský nábytok, predsieňový nábytok – všade tam, ale aj inde sa využívajú rôzne druhy zásuviek rozdelené podľa použitého materiálu, typu výsuvného kovania, či podľa spôsobu otvárania zásuvky. Pri objednávaní nábytku sa tak môžete rozhodnúť napríklad pre drevené zásuvky, zásuvky s kovovými bočnicami, vnútorné zásuvky, guličkové koľajničky, plnovýsuv, čiastočný výsuv, výsuv s relingom a mnoho iných.

Čo je to teda plnovýsuv, čiastočný výsuv alebo vnútorná zásuvka?

Čiastočný výsuv

Identifikujete ju jednoducho tak, že pri jej maximálnom otvorení ostane určitá časť jej hĺbky (často okolo 8-10 centimetrov) stále zasunutá v korpuse skrinky. Koľajničky čiastočného výsuvu sú lacnejšie ako koľajničky plného výsuvu a vo väčšine prípadov sú naozaj dostačujúce. Problém nastáva v prípadoch, keď potrebujete mať vizuálny prehľad v celej hĺbke zásuvky alebo ak potrebujete do zásuviek umiestniť väčšie predmety.

Vnútorná zásuvka

Často sa využíva ako náhrada za oveľa drahší výsuvný drôtený program. Po otvorení dvierok na skrinke alebo po vysunutí zásuvky s čelom sa uvoľní prístup k jednotlivým vnútorným zásuvkám, ktoré sú zasunuté v korpuse skrinky celou svojou hĺbkou. Použitím vnútorných zásuviek na úkor klasických zásuviek s čielkami ušetríte aj na nábytkových úchytkách. Vnútorné nábytkové zásuvky môžu byť konštruované ako čiastočný výsuv aj ako plnovýsuv.

Plnovýsuv

Sú pre vás povinnou výbavou vtedy, ak si objednávate luxusný nábytok. V každej zásuvke, ktorá je vybavená takýmto nábytkovým kovaním, budete mať dokonalý prehľad o uložených predmetoch a taktiež bude zabezpečené maximálne pohodlie pri vkladaní a vykladaní objemnejších predmetov. Dôvodom je jednoduchý fakt, že pri maximálnom vysunutí zásuvky je celá jej hĺbka vysunutá z korpusu nábytku.

Zásuvkový kontajner vo vstavanej skrini

Vstavané skrine patria medzi atypický nábytok, ktoré vyžaduje zvýšenú pozornosť z hľadiska určovania správnych rozmerov. Zákazník konštruktérovi vraví asi toto – vyrobte mi vstavanú skriňu širokú 1800 milimetrov a vysokú 2600 milimetrov. Po šírke ju rozdeľte na dve rovnaké časti, pričom v ľavej časti si želám priestor na vešanie vysoký 1300 milimetrov a police, a v pravej časti potrebujem mať 4 zásuvky vysoké 200 milimetrov, priestor pre vešiakovú tyč vysoký 1100 milimetrov (aby sa mi ani náhodou nekrčili moje zánovné tesilové nohavice), policu vysokú 300 milimetrov (aby som si mal kam odložiť papierové krabice z rodinnými fotografiami) a nad ním ďalších 400 milimetrov (aby som mal kde ukladať kufre).

V prvom rade – zákazník pri svojich plánoch a výpočtoch nemyslel na hrúbku drevotrieskovej dosky, z ktorej sa vstavané skrine konštruujú. Pravá strana vstavanej skrine by pri jeho požiadavkách musela byť vyššia o minimálne 72 milimetrov, čo však pri pevne danej výške stropu zariaďovaného interiéru nie je možné. V druhom rade – zákazník nemyslel na konštrukciu zásuvkového kontajnera, samotných zásuviek a na ich otváranie.

Preto prichádza na rad reálny kompromis – zákazník si musí určiť, či sú pre neho prvoradé nepokrčené nohavice (výška 1100 milimetrov), alebo či ich obetuje a namiesto nich bude vstavaná skriňa obsahovať 4 zásuvky s ním požadovanou výškou 200 milimetrov. V tomto prípade treba z výšky skrine na kontajner vyčleniť viac, ako len 800 milimetrov – ak bude ako úchytka slúžiť o cca 30 milimetrov znížené čelo zásuvky, dosiahneme jej výšku maximálne okolo 150 milimetrov.

Ďalším nezanedbateľným detailom je odsadenie zásuvkového kontajnera od stredovej priečky vstavanej skrine, v opačnom prípade by čelá zásuviek narážali do posuvných dverí t.j. zásuvky by sa nedali vôbec otvárať.

Hrúbka dosky

Väčšina ľudí pri navrhovaní svojho budúceho nábytku zabúda, že nábytok nie je z tenkého papiera, ale materiál má svoju minimálnu hrúbku. Z týchto omylov vznikajú chybné výpočty rozmerov. Ak si zákazník želá skrinku so 4 policami na šanóny, ktorá bude mať výšku 1650 milimetrov a správne si odmeral výšku šanónu (320 milimetrov + 10 milimetrov rezerva), bude možné splniť jeho predstavy? Výrobca nábytku môže dodržať výšku skrinky a počet políc iba v prípade, ak z celkovej výšky skrinky odpočíta 6 x hrúbku drevotrieskovej dosky (horné dno, spodné dno, police) a tým zníži priestor na šanóny o 22 milimetrov, a potom to už nebude skrinka na šanóny. Ďalšou možnosťou je zväčšenie výšky skrinky alebo umiestnenie do skrinky o jednu poličku menej.

Na korpus a dvierka skriniek sa štandardne používajú dosky hrubé 18 milimetrov. Zlepením dvoch "Zdvojením” sa dosahuje doska hrubá 36 milimetrov – takto hrubé nábytkové dosky sa môžu použiť napríklad na horné stolové dosky, ale aj všade tam, kde je snaha dosiahnuť hrubšie korpusy skriniek. Lepením viacerých vrstiev sa môže docieliť ešte väčšia hrúbka dosky, limitom je v tomto prípade šírka ABS hrany. Štandardné hrúbky laminátových drevotrieskových dosiek: 10, 25 a 28 milimetrov (všetky tieto hrúbky sa môžu navzájom kombinovať, čím sa dosiahnú rôzne konečné hrúbky laminátových drevotrieskových dosiek).

Korpus skrinky

Môžeme povedať, že skrinka sa skladá z korpusu, vnútorného vybavenia ako zásuvka, drôtený program či iné kovanie a dvierok. Pri skrinkách uložených na podlahe je to ešte soklová lišta alebo nožičky, kolieska, klzáky, či kombinácie týchto prvkov. Napríklad môže byť zároveň použitá soklová lišta s plastovými rektifikačnými nožičkami. Naopak u vstavaných skríň sa nemusí použiť nielen sokel či nožičky, ale často ani spodné dno. Pri najlacnejších šatníkoch umiestnených vo výklenkoch sa neraz vynechajú aj celé boky a nahradia sa iba dorazovými lištami pre posuvné šatníkové dvere.

Korpus jednoduchej skrinky sa skladá z týchto základných častí: pravý a ľavý bok; horné a spodné dno; zadná stena. Korpus zložitejších skriniek, kde je nutné členiť vnútro na viac priestorov obsahuje aj tieto dielce: zvislá a vodorovná priečka alebo pevná polica; polica (výškovo nastaviteľná).

Pri objednávaní nového nábytku na mieru treba výrobcovi postupne špecifikovať materiály, rozmery či množstvá týchto jednotlivých prvkov a Vaša základná znalosť problematiky určite urýchli celý proces a výrobcovi značne uľahčí prácu na Vašej zákazke. Buďte si istý, že ak konštruktér strávi pri špecifikovaní nábytku viac času, bude vám to premietnuté do konečnej ceny.

Osadenie nábytkových dvierok

Dvierka montované na nábytok sa líšia rôznymi spôsobmi otvárania, použitým materiálom, alebo aj podľa spôsobu osadenia na korpus skrinky. V konštrukčnom riešení nábytku je práve toto silný dizajnový prvok, ktorým sa dá navrhovaný nábytok výrazne od iného odlíšiť.

1. Nábytok s naloženými dvierkami: Ak sú nábytkové dvierka alebo čielka zásuviek na korpuse skrinky namontované tak, že prekrývajú predné hrany horného dna, spodného dna a bokov alebo minimálne hranu boku, na ktorom sú namontované pánty, sú to nábytkové dvierka naložené.

2. Nábytok s vloženými dvierkami: Nábytkové dvierka a čielka zásuviek vsunuté medzi horné dno, spodné dno a boky skrinky (teda keď tieto dielce prekrývajú hrany dvierok alebo aspoň jeden bok prekrýva hranu dvierok na tej strane, kde sú namontované pánty) nazývame nábytkové dvierka vložené.

3. Nábytok s polonaloženými dvierkami: Dvierka prekrývajúce na tej strane, kde sú namontované pánty necelú polovicu hrany zvislej alebo vodorovnej priečky voláme nábytkové dvierka polonaložené.

Dvierka sa môžu na nábytok osádzať aj kombinovaným spôsobom (dvierka naložené na boky, ale vložené medzi horné a spodné dno alebo dvierka naložené na bokoch a spodnom dne a horné dno naložené na ne).

Spodné rohové skrinky

Do spodných rohových kuchynských skriniek sa často montuje takzvaný otočný drôtený alebo plastový program (karusel). Využiteľnosť takejto skrinky nie je maximálna, ale naopak klesá až takmer o 50 percent oproti rohovej skrinke s poličkou! Preto nie je vhodné vybavovať otočným drôteným programom kuchynské rohové skrinky v malej kuchyni. Pohodlnosť tu musí ustúpiť nutnému maximalizovaniu úložných plôch. Iné je to pri veľkých kuchyniach, kde sa kladie väčší dôraz na pohodlné ovládanie kuchyne namiesto ušetrenia pár centimetrov priestoru na odkladanie.

Ľahko ovládateľné plnovýsuvné zásuvkové systémy plnia výborne svoj účel aj v rohovej skrinke, ale v malej kuchyni je toto riešenie taktiež nevhodné. Strata odkladacieho priestoru je v tomto prípade ešte markantnejšia ako pri otočnom drôtenom programe.

TOPlist